26.08.2020

By

Збереження олімпійської спадщини України

Збереження олімпійської спадщини України є одним із пріоритетних напрямів наукових досліджень, що проводяться у Навчально-науковому олімпійському інституті під загальним керівництвом професора Булатової М.М. У наукових дослідженнях активну участь беруть магістранти Інституту, які навчаються за спеціальністю «олімпійський спорт і освіта». Сьогодні молоді науковці здійснюють пошук та опрацьовують матеріали, присвячені історії стрибків у воду.

By

Апробація дисертаційної роботи Кучерявого О.М.

20 серпня 2020 р. на спільному засіданні кафедри історії і теорії олімпійського спорту та кафедри менеджменту і економіки спорту відбулась апробація дисертаційної роботи Кучерявого Олександра Миколайовичу на тему: «Організаційно-методичні засади впровадження інформаційно-комунікаційних технологій дистанційного навчання в систему олімпійської освіти» на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання і спорту зі спеціальності 24.00.01 – «Олімпійський…