Фізична культура: Підручник для 7 класу 12-річної загальноосвітньої школи / В.М. Єрмолова, Л.І. Іванова. — Київ : Слово, 2007. — 208 с. : іл.

Зміст підручника відповідає навчальній програмі «Фізична культура» для 7 класу. Змістовне наповнення блоку «Теоретико-методичні знання» вміщує матеріал, заснований на міжпредметних зв’язках. Навчальний матеріал розділів підручника, що розглядають техніку виконання фізичних вправ і рухових дій, подається у такій послідовності: теоретична підготовка, фізична підготовка, технічна підготовка відповідного виду спорту. Кожний параграф розділів має запитання, що дозволяє перевірити засвоєння навчального матеріалу. Додаткова інформація, вміщена у підручнику, спрямована на розширення світогляду школярів та формуванню стійкого інтересу до фізичної культури. Підручник призначений для учнів 7-х класів, учителів фізичної культури, вчителів початкових класів та батьків.
> Детальніше