Фізична культура: підручник для 8 класу 12-річної загальноосвітньої школи / В.М. Єрмолова, Л.І. Іванова. — Київ : Слово, 2008. — 224 с. : іл.

Зміст підручника відповідає навчальній програмі «Фізична культура» для 8 класу. Змістовне наповнення блоку «Теоретико-методичні знання» вміщує матеріал, заснований на міжпредметних зв’язках. Рубрика «Майстер-клас» покликана сприяти опануванню програмовим матеріалом, розвиненню фізичних якостей і природних здібностей. Рубрика «Тобі на допомогу!» вміщує корисні поради, які допоможуть в опануванні фізичними вправами. Рубрика «Цікаве, корисне, неймовірне…» містить цікаві факти з історії розвитку видів спорту, знайомить з неймовірними рекордами. Відомості про видатних спортсменів містить рубрика «Видатні постаті». Підручник призначений для учнів 8-х класів, учителів фізичної культури та батьків.
> Детальніше