Національний університет фізичного виховання і спорту України. Літопис великого шляху / М. Булатова, М. Дутчак, В. Кашуба та ін.; за заг. ред. Є. Імаса. – К.: НУФВСУ, вид-во «Олімп, л-ра», 2015. – 242 с.

Редакційна колегія:
М. Булатова, М. Дутчак, В. Кашуба,
В. Платонов, О. Шинкарук

Упорядник В. Фельдман

У книзі всебічно висвітлено історію створення і розвитку Національного університету фізичного виховання і спорту України за 85 років його діяльності та нинішні найважливіші аспекти навчальної, методичної й організаційної, науково-дослідної, спортивної роботи та участі у міжнародному співробітництві. Представлено провідних працівників: тих, хто започаткував славні традиції цього вищого навчального закладу, і хто їх згодом примножував і примножує нині. Книга розрахована на широке коло читачів: співробітників і випускників різних років, нинішніх працівників, студентів, аспірантів.
> Детальніше