Павленко Ю.О. Науково-методичне забезпечення підготовки спортсменів в олімпійському спорті. – К.: Олімпійська література, 2011. – 312 с.

У монографії розглянуто організаційно-методологічні основи формування науково-методичного забезпечення підготовки спортсменів в олімпійському спорту. На основі аналізу історичних й сучасних теоретичних напрацювань та практичного досвіду провідних спортивних країн обґрунтована концептуальна модель системи науково-методичного забезпечення підготовки національних команд. Визначено передумови формування, сучасний стан та напрями удосконалення організації, функціонування та розвитку національної інфраструктури науково- методичного забезпечення спорту найвищих досягнень в Україні. Для фахівців в області організації та управління спортом найвищих досягнень
> Детальніше