Булатова М.М. Олімпійська академія України. – К.: 2011. – 108 с.

У книзі викладено історію створення і становлення Олімпійської академії України. Представлено її структуру, напрями діяльності, та її міжнародний рейтинг. Висвітлено досвід і здобутки регіональних відділень Олімпійської академії України. Для фахівців галузі фізичного виховання і спорту, освіти, а також широкого загалу читачів, які цікавляться історією олімпійського спорту та олімпійської освіти.
> Детальніше