Олімпійська освіта. Методичні рекомендації / М.М. Булатова, С.Ф. Матвеев, В.Ф. Бойко, К.П. Сахновський, О.А. Шинкарук, І.М. Медведева, Л.О. Драгунов, О.В. Борисова, Д.І. Голод, Л.О. Радченко, В.В. Томашевський. –К.: НУФВСУ, 2002. – 40 с.

В методичних рекомендаціях коротко викладено концепцію олімпійського виховання та освіти молоді, історію створення та основні напрямки діяльності Міжнародної олімпійської академії, Олімпійського музею, Центру олімпійської освіти та досліджень України і Олімпійської академії України. Подана характеристика особливостей олімпійської освіти в різних країнах світу та Україні. Для студентів спеціалізованих навчальних закладів різного рівня і спеціалістів в галузі фізичного виховання і спорту.
> Детальніше