Optymalizacja struktury treningu sportowego / pod redakcja W.N. Płatonowa i H. Sozanskiego – Warszawa: Resortowe Centrum Metodyczno-Szkoleniowe Kultury Fizycznej i Sportu, 1991. 334 s.

Без анотації
> Детальніше