Platonov V.N. Periodizarea antrenamentului sportiv. Teoria generală si aplicatiile ei practice. – Bucuresti: Ed. Discobolul, 2015. 608 p.

Linia de sosire este doar începutul unei noi competiții… iată unul dintre citatele motivaționale care inspiră activitatea laborioasă a sportivilor și tehnicienilor deopotrivă, pentru care conceptul de limită este doar un termen în dicționar. Ar putea fi,în egală măsură, un Motto pentru această apariție editorială, pe care o considerăm emblematică pentru domeniul Științei Sportului, în România. Periodizarea antrenamentului sportiv. Teoria generală și aplicațiile ei practice reprezintă o traducere a lucrării originale (apărută în anul 2013) a Academicianului Vladimir Platonov, distinsă personalitate a mediului științific și a sportului, ce și-a pus amprenta asupra sistemului de antrenament de înalt nivel, căruia i-a creat un cadru conceptual și metodologic de referință. Lansarea acestui volum reprezintă fără îndoială un eveniment așteptat de către specialiști-antrenori, cercetători, manageri sportivi, doctoranzi, masteranzi, preocupați de identificarea unor surse de informare valoroase care să îi conducă spre găsirea unor strategii de creștere a capacității de performanță, prin completarea, actualizarea și sistematizarea principalelor aspecte referitoare la istoricul apariției, structura generală, principalele funcții și conținutul teoriei periodizării. Publicarea acestei lucrări de mare complexitate a constituit o provocare curajoasă atât pentru Editura Discobolul, cât și pentru Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport din București, instituție care face din promovarea excelenței academice șl sportive, un crez și o țintă permanentă. Apariția acestui volum s-a realizat cu respectarea concepției generale și a terminologiei originale, în dorința de a păstra spiritul în care aceasta a fost concepută și de a respecta termenii contractului de editare. Editorul cărții aduce sincere mulțumiri redactorilor de specialitate care au pregătit capitolele pentru publicare și își exprimă speranța că roadele activității lor vor fi pe deplin apreciate de cititorii acestor pagini.
> Детальніше