Płatonow W. N. Adaptacja w sporcie. – Warszawa: Resortowe centrum metodyczno-szkoleniowe kultury fizycznej i sportu, 1990. – 232 s.

Без анотації
> Детальніше