А.Д. Бутовский. Собрание cочинений в 4-х томах / (составители Булатова М.М., Бубка С.Н.)– К.: Олімп. л-ра, 2009. – 4-й т. – 448 с.

Увазі читача пропонується зібрання творів нашого видатного співвітчизника Олексія Дмитровича Бутовського – одного з ініціаторів відродження сучасного олімпійського руху наприкінці XIX ст., члена першого Міжнародного олімпійського комітету, видатного спеціаліста в галузі теорії та методики фізкультурної освіти і системи підготовки спеціалістів з фізичного виховання і спорту у військових і цивільних навчальних закладах. Наведено відомості про його життя, педагогічну, військову, спортивну й організаційну діяльність. Вперше публікується «Послужной список генерала А. Д. Бутовського». До видання включені 13 листів Олексія Бутовського П’єру де Кубертену і Віктору Бальку. Для спеціалістів з фізичного виховання й олімпійського спорту та всіх, хто цікавиться історією олімпійського руху.
> Детальніше