Теорія

 1. Булатова М. М., Бубка С. Н., Платонов В. М. Олімпійський спорт у системі гуманітарної освіти: навчальне видання. – К.: Перша друкарня, 2019. – 912 с.
 2. Платонов В. Н., Булатова М. М., Бубка С. Н. и др. Олимпийский спорт. – К.: Олимпийская литература, 2009. – Т. 1. – 736 с.
 3. Платонов В. Н., Булатова М. М., Бубка С. Н. и др. Олимпийский спорт. – К.: Олимпийская литература, 2009. – Т. 2. – 696 с.
 4. Булатова М.М., Бубка С.Н. Культурна спадщина Стародавньої Греції та Олімпійських ігор – К.: Олимпийская литература, 2013.  – 576 с. (англ)
 5. Булатова М.М., Бубка С.Н., Платонов В.М. Олімпійські ігри. 1896-1972– К.: Олимпийская литература, 2013. – 498 с. (англ)
 6. Булатова М.М., Бубка С.Н., Платонов В.М. Олімпійські ігри. 1976-2012 – К.: Олимпийская литература, 2013. – 514 с. (англ)
 7. Булатова М. М. Енциклопедія Олімпійського спорту в запитаннях і відповідях. – К.: Олимпийская литература, 2009.  – 402 с.
 8. Єрмолова В. М. Олімпійська освіта: теорія і практика: навчальний посібник. – К., 2011. – 336 с.
 9. Олимпийский спорт: учебно-методическое пособие для студентов вузов / В. Н. Платонов, М. М. Булатова, Ю. П. Мичуда и др. – К.: Олимпийсая литература, 2014. – 176 с.
 10. Булатова М. М. Твій перший олімпійський путівник К: 2018. – 128 с.
 11. Єрмолова В. М. 10 уроків із П’єром де Кубертеном. – К.: 2016. – 236 с.
 12. Президенти Міжнародного олімпійського комітету. Життя та діяльність / за заг. ред. Булатової М. М. – Київ: Олімпійська література, 2001. – 216 с.
 13. Булатова М. М. 25 років разом. Олімпійська освіта / за заг. ред. С. Н. Бубки, М. М. Булатової. – К.: 2017. – 128 с.
 14. Булатова М.М. Олімпійська академія України. – К.: 2011. – 108 с.