Płatonow W.N Trening wyczynowy w ptywaniu struktura i program. – Warszawa: Resortowe Centrum Metodyczno-Szkoleniowe Kultury Fizycznej i Sportu, 1997. – 315 s.

Без анотації
> Детальніше