Платонов В. Н., Вайцеховски С. М. Тренировката на високо-квалифицирани плувци. – София: Медицина и физкултура, 1988. 166 с.

В книгата са обобщени съвременните представи за методиката на подготовка на висококвалицифицирани плувци. Особено внимание е обърнато на най-сложните и понякога противоречиви положения на спортната тренировка. Книгата е предназначена за треньорите по плуване, които работят в областта на високото спортно майсторство. Може да се ползва от преподавателите и студентите от ВИФГ. Димитров» и от квалифицирани плувци..
> Детальніше